Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in November 2011

Verzamelde Data

Alle belangrijke punten zijn uit de trackfiles gevist en geordend genoteerd in 1 Excel bestand per persoon.

2 voorbeeld bestanden:

 

 

 

 

 

Deze hebben we vervolgens samengevoegd in één bestand. Een tipje van de sluier staat hieronder. 

 

 

Tot slot hebben we natuurlijk ook nog gekeken naar de data van de getoonde video’s.

De resultaten hiervan zijn als volgt:

 

 

 

 

Aangepaste Excelsheets

Card Game excelsheet, geschikt gemaakt voor data analyse:

 

 

 

Red Hand excelsheet, geschikt gemaakt voor data analyse:

 

 
 
 
 Drop Test excelsheet, geschikt gemaakt voor data analyse:

 

 

DropTestAangepasteExcelsheet.jpg

Hieronder staan screen captures van het motion analysis programma EVaRT5.
De eerste printscreen is van de Card Game.
Zichtbaar is het skelet van infrarood plakkertjes, dat in dit geval is aangebracht op test persoon 21.
Onderin is de x-, y- en z-positie van 1 marker te zien over tijd, weergegeven als grafiek.
  
 
 
 
De tweede printscreen is van de Drop Test.
Zichtbaar is het skelet van infrarood plakkertjes, dat in dit geval is aangebracht op test persoon 21.
Onderin is wederom de x-, y- en z-positie van 1 marker te zien over tijd, weergegeven als grafiek.
 
 

Rauwe Data

Hieronder weergegeven zie je de ruwe onbewerkte trackfiles van de motion capture camera’s uitgevoerd in Excel. 
Om even één sheet helder door te nemen, van links naar rechts (kolommen) zien we achtereenvolgens

het framenummer, de bijbehorende tijd en daarna de x-,y- en z-posities van iedere marker.

Deze sheets maken we eerst op maat, om vervolgens gemakkelijk de belangrijke data er uit te kunnen vissen.

 

Drop Test:

 

 

 

 

Vandaag hebben we de science fair gehad. Op deze science
fair presenteerde verschillende groepen hun projecten. Op deze manier konden we
zien waar de rest van onze minor collega’s zich de afgelopen weken mee bezig
hebben gehouden. Bij onze stand stond het 4k beeldscherm met bijbehorende
serverkast opgesteld. Op het scherm werd de video afgespeeld waarin te zien was
wat het doel van het project was. Dit door middel van het laten zien van de
verschillende resoluties, de opstelling en (voorzichtige) eerste resultaten.
Verder konden er vragen gesteld worden. Na afloop zijn we weer naar ons “hok”
terug gegaan om door te gaan met de data verwerking. Welke dus nog steeds niet
af is. In het volgende artikel op deze blog hopen we wat betere resultaten te
kunnen laten zien.

Zoals eerder vermeld zijn we bezig met het verwerken van de data.
Hiermee zijn we helaas nog steeds niet klaar. Om een idee te krijgen waarom het
zo lang duurt is hier een korte beschrijving van een gemiddelde Excel sheet
waar wij mee te maken hebben. De gemiddelde sheet bevat 35 kolommen en 15000
rijen. Dit betekent dat er zo’n 525000 getallen per sheet te vinden zijn. Uit
deze getallen moeten we de juiste selecteren welke relevant zijn voor het
onderzoek. Behalve de reactie tijden wil onze begeleider ook graag bij de red
hand en de drop test spellen ook graag de intensiteit van de bewegingen weten.
Dit door middel van de (gemiddelde) snelheid en/of acceleratie te achterhalen.
Dit betekent voor ons dat we nog meer tijd moeten besteden aan naar het kijken
van miljoenen getallen en daar dan de juiste uit vissen om deze vervolgens te noteren. :=(

© 2011 TU Delft